Socialdemokraternas utspel om migration upprör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I majrapporten av Det digitala valet utmärker sig Sverigedemokraterna med en dramatisk tillväxt i sociala kanaler. På Instagram växer partiet med hela 78 procent. Men det är Socialdemokraterna som omnämndes mest av alla partier i sociala medier under maj. Detta som en direkt följd av partiets utspel i migrationsfrågan som inte gick hem hos väljarna.

Sverigedemokraterna fortsätter att vara det riksdagsparti som får flest nya följare och gillare i sociala kanaler. Även denna månad rycker de ifrån och ökar antalet följare med drygt tio procent. På Facebook ökar de med sex procent, på Instagram med hela 78 procent.

– Ser man en så kraftig ökning av följare som Sverigedemokraterna nu fått på Instagram kan man lätt misstänka att det till viss del rör sig om falska följare. Men även om så många som hälften av Sverigedemokraternas nya följare skulle vara det och vi räknar bort dem, lyckas partiet ändå få fler nya följare än de andra riksdagspartierna. Det faktum att alla partier nu talar om migration verkar spela partiet rätt i händerna, säger Karin Bäcklund, digital strateg på Springtime.

Av riksdagspartierna är det Socialdemokraterna som omnämns mest under maj, nästan 120 000 omnämnanden får partiet. Bakgrunden är det utspel som statminister Löfven och migrationsminister Heléne Fritzon presenterade om Socialdemokraternas syn på flyktingpolitiken. Flyktingutspelet fick kritik för att ställa olika grupper mot varandra istället för att omfamna många olika grupper samtidigt. Trots att Socialdemokraterna omnämns mest är det däremot det enda riksdagsparti som inte ökar engagemanget med sina Facebook-inlägg, utan istället minskar.

– Socialdemokraternas engagemang i Facebook backar under maj. Det är förvånade eftersom (S) som det största regeringspartiet, samtidigt startade sin förvalskampanj och gjorde ett uppmärksammats utspel i en av väljarnas viktigaste frågor – flyktingfrågan, säger Lena Holmestig, seniorkonsult public affairs på Springtime.

Flykting och integration är viktiga frågor för väljarna i maj

Väljarnas viktigaste frågor är sjukvård, skola, flykting och integration och lag och ordning vilket också märks också i den digitala debatten. Framför allt migrationsfrågan är det ämne som engagerar i maj. Av partierna är det inte enbart Sverigedemokraterna som pratar migration, utan i den här valrörelsen talar alla partierna nu om frågan, men det är en snarare på ett sätt där övriga partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna och använder frågan för att positionera sig emot dom.

Ladda ner rapporten här: Det digitala valet maj 2018 (pdf)

Om det digitala valet

Rapportserien Det digitala valet är resultatet av ett samarbete mellan Notified och Springtime. Den syftar till att lyfta och syna den politiska diskussionen i sociala kanaler och presenteras en gång i månaden fram till riksdagsvalet i september 2018. Bland annat belyser vi riksdagspartiernas följarantal, hur mycket partierna omnämns, och hur väl de når ut med sina budskap. Vi tittar även på diskussionen under valtaggarna #val2018, #valet18 #valet2018 #valår #valår2018. Varje månad lyfter vi olika saker som är extra intressanta.

Mätningarna kommer från Notifieds mediebevakning av sociala kanaler och Springtime analyserar och kommentarer bevakningen, som scannar av det som skrivs om och av partierna digitalt i artiklar, bloggar, Twitter, publika sidor på Facebook, Instagram, forum och Youtube samt partiernas följarantal.  Denna rapport gäller för perioden 1-31 maj 2018. För att enkelt ta del av kommande rapporter: https://newsroom.notified.com/springtime

Läs också artikel i Dagens Opinion om rapporten.