Trendspaning i visuell kommunikation 2018

Trender hjälper oss att förstå omvärlden. De föds ur ett begär och dör i skuggan av ett annat. Det vi ser i vår omgivning tycks vara självklart i stunden men vi glömmer bort att mycket inom kommunikation, interiör/exteriör och mode ser annorlunda ut bara man blickar tillbaka några år. I vissa fall är trenders uppkomst tydliga och ibland mer subtila.

Springtime har kikat runt bland olika aktörer och sajter i området visuell kommunikation för att få en bild av vad som förväntas bli stort under 2018.

Årets färg – Ultra Violet
“A dramatically provocative and thoughtful purple shade, PANTONE 18-3838 Ultra Violet communicates originality, ingenuity, and visionary thinking that points us toward the future.”

 


Övertoning
Instagram satte trenden för övertoningens comeback 2016. Sedan dess har vi sett allt fler varumärken anamma gradienter i sin kommunikation. Under 2018 fortsätter trenden att blomstra och i synnerhet den lila/rosa övertoningen.

Geometriska mönster
Ett futuristisk grepp tydligt kopplat till den visionära och även teknologiska utvecklingen. Kantigt, matematiskt, upprepande.

New naivety
Vi omfamnar bildspråk som är spontana, lekfulla och ibland obehagliga. Bilderna är inte alltid är ”on brand” och de fyller oss med en olustig och besvärlig stämning.

Starkt och modigt
Färg driver och dominerar form och komposition. Vi ser även att typografin tar sin plats utan ursäkter. Ett sätt att “make a statement”.

Cinemagraphs
GIF:ar utan början och slut. Dvs – grafiken loopar utan “hack”. Oftast är det en stillbild med en liten rörelse. Trenden kom 2017 och fortsätter vara stor 2018.

Conceptual realism
En drömsk värld möter en brutal och konkret ärlighet. Vi hittar svaren genom att konkretisera abstrakthet.

Handritat
Att integrera handritat/målat i grafisk form har fortsatt stort genomslag i visuell kommunikation. Vi förlitar oss på det autentiska uttrycket i kommerisella och polerade sammanhang.

Film/rörligt/360/VR

Masculinity undone
En ny, medveten, tredimensionell man växer sig starkare. Vi slår ned sterotyper och lever ut maskulinitet i varierade uttryck.

Instagram:

Second Renaissance
Unga fotografer driver nu på en positiv förändring i valet av motiv och estetik. Det handlar om att ha makten över representationen i bilderna och att trotsa stereotyper.

Instagram stories
Det är på Stories det händer och kommer fortsätta hända. 50% av varumärkena på Instagram skapade en story inom en månad efter att funktionen blev tillgänglig. Framåt bör man tänka innehåll till Stories som sedan plockas ned till det traditionella bildflödet.

Visa vägen fram till resultatet
Ta med dina följare bakom kulissen och dela din kunskap. Visa processen bakom den perfekta bilden, hur maträtten lagas eller make up:en blir till.

“Sandwiching”
När Instagram frångick “icke kronologisk ordning” i bildflöden fick många problem med inläggens räckviddhet. Nu hoppar allt fler företag på “smörgåstekniken” som går ut på att strategiskt posta en “eye catcher”, sedan reklampost, därefter en “eye catcher” igen. Genom denna smörgåsteknik har det visat sig att trafiken ökade väsentligt.

Stylingtrender:

 

Mina tankar i korthet:

  • Gränsen mellan verklighet och surrealism suddas ut.
  • Jorden har blivit liten och våra visioner större.
  • Vi vill komma varandra in på djupet. Se det bakomliggande och mänskliga.
  • Det stora och färgstarka slår ut minimalism.
  • Rörligt.
  • Vi utmanar våra “comfortzones” i tron på att skapa strukturella förändringar.