PR för att driva sin business

Firefox Bild

Idag går vi in på sommartid! Det blir alltså lite ljusare och varmare framöver och vad kan bättre ta oss in i denna period än att reflektera över den heta open-source baserade webbläsare Firefox. Under mina studier stötte jag på ett intressant case om Firefox som beskriver hur en effektiv strategi och nära relation med kunden kan skapa bra PR.

På 90-talet konkurrerade webbläsaren Netscape med Microsofts webbläsare Internet Explorer som år 2003 nådde en marknadsandel på 90%. Internet Explorers R&D budget var $100 miljoner per år och det relativa småskaliga Netscape (5% marknadsandel) insåg att en strategisk förändring var tvungen att ske för att kunna konkurrera och öka sin marknadsandel. Därför tog man beslutet att öppna en dialog med sina användare genom en open-source webbläsare vid namn Firefox. Det innebar att användaren nu fick direkt tillgång till webbläsarens digitala plattform för att kunna ge input och aktivt vara med och utveckla produkten enligt sina egna behov.

Netscapes VD Jim Barksdale menade att ”den öppna digitala plattformen har kapacitet till att tända nya kreativa energier på webben”. Han hade rätt och det triggades igång en utveckling av olika forum online, t.ex. www.switch2firefox.com och www.bugzilla.org där man diskuterar olika utvecklingsmöjligheter på plattformen. Företag som Google och IBM ville också vara med och utveckla, vilket inte bara gjorde att man knöt åt sig innovationer från annat håll utan även kunde kapitalisera på deras namn i marknadsföringssyfte. Både ur ett affärs- och marknadsföringsperspektiv blev alltså Netscapes nya strategi med Firefox mycket effektiv.

Firefox tillväxt blev stark, innovativ och framför allt positivt accepterad på grund av den ömsesidiga nyttan som open-source dialogen hade skapat med användarna. Tack vare kundlojaliteten ville bland annat ett departement i Frankrike år 2011 ge bort 250 000 USB stickor med Firefox logo till skolor i Paris för att sprida användandet av webbläsare. Hela $250 000 donerades även av Firefox användare på bara tio dagar för att marknadsföra webbläsaren i New York Times. Vidare har dessa aktiviteter väckt stort medieintresse.

År 2010 hade Firefox ökat sin marknadsandel till 24% och Internet Explorer minskat sin till 60%, vilket säger ganska mycket om styrkan i en bra kundinvolverande strategi i relation till vanligt konventionell marknadsföring. Google startade år 2008 sin egen open-source baserade webbläsare Chrome som idag har den största marknadsandelen på 36%. Firefox har 18% av marknaden, Internet Explorer 20% och Apples webbläsare Safari har 17%.

Dela gärna med er av andra inspirerande case!