#Otyst var allt annat än tysta i Almedalen

Rädda Barnens #Otyst kom på andra plats i Årets digitala kommunikatör i Almedalen med motiveringen:

För att påverka politiker gäller det att höja sina röster för att höras. Tillsammans är starkare. Och när människors emotionella engagemang enkelt koordineras via nätet långt i förväg kan man växla över till ett digitalt avtryck som ljuder långt bortom en enskild röst. Via selfieväggar och thunderclap hörde vi er. 2:a i Årets digitala kommunikatör i Almedalen 2015 – Rädda barnen och deras kampanj #Otyst 

Jag har ställt några frågor till Saman Saidi som är ansvarig sociala medier Rädda Barnen om deras lyckade kampanj.

Hur känns det att kamma hem andraplatsen i Årets digitala kommunikatör i Almedalen 2015? 

Det känns väldigt roligt! Det är ett fint kvitto på att vi lyckades få det genomslag vi önskade i våra digitala kanaler.

Berätta mer om er satsning och hur tankarna gick! 

Vi arbetar för barn på flykt – hela vägen från katastrofområdena, längs flyktvägarna till mottagandet i Sverige. Men för att skapa långsiktig förändring för barn på flykt behöver vi även jobba aktivt med att påverka våra makthavare och se till nödvändiga politiska beslut tas. Därför startade vi uppropet: Inget barn ska dö på Medelhavet! och tog även sikte på Almedalsveckan för kampanjen, där det övergripande målet var att se till att våra politiker, medierna och andra organisationer inte är tysta om barnen som dör på Medelhavet.

I slutet av april drunknade över 1700 människor i Medelhavet inom loppet av några dagar, många av dem var barn. Det var då vi startade uppropet med krav på utökade räddningsinsatser och lagliga vägar till Europa. Över 35 000 skrev under på några få veckor. Det engagemanget ville vi fånga upp. Så man kan säga att #otyst med sikte på Almedalen blev ”steg två” i kampanjarbetet. Vi bestämde oss tidigt för att involverar alla engagerade som redan skrivit på uppropet, sen formades konceptet och de olika aktiviteterna allt eftersom – både digitalt och på plats i Almedalen. En otyst minut på plats i Almedalen och i sociala medier, selfie-vägg etc. Vi ville göra det här tillsammans med alla engagerade och jag är övertygad om det var den primära framgångsfaktorn för genomslaget för kampanjen.

Varför är det viktigt för Rädda Barnen att satsa på digital kommunikation? 

Det finns många anledningar. En viktig anledning är att de digitala kommunikationsmöjligheterna och sociala medier sänker trösklar för människor att engagera sig. Om du vill lyckas få ett stort genomslag och skapa engagemang för din fråga måste du även satsa på det digitala. Människor är och blir allt mer digitala i sin vardag, och därmed är de på sociala plattformar. Med bra innehåll som folk lätt kan ta till sig och gärna sprider vidare kan du både snabbt nå ut och få spridning på ditt innehåll.

Hur hade ni förberett er inför almedalsveckan om man ser till den digitala kommunikationen? 

Konceptet #otyst togs fram för Almedalsveckan. Men eftersom vi vet att flesta inte är plats där så började vi tidigt spåna på aktiviteter som personer som inte är på plats kunde delta i. Därför la vi mycket krut på det digitala aktiviteter som folk enkelt kunde delta i, även hemifrån soffan. 

Hade ni kunnat göra något ännu bättre? 

Man känner väl alltid att man kan göra saker och ting bättre, men i det stora hela är vi väldigt nöjda och glada över alla som engagerade sig i kampanjen.

Vilka andra tyckte du gjorde ett bra jobb med sin digitala kommunikation under Almedalen? 

Günther Mårder, VD Företagarna, som vann Årets digitala kommunikatör gjorde ett bra jobb.

Har du några tips inför nästa års politikerveckan när det gäller den digitala kommunikationen? 

Involvera era supportar. Kampanja med människor och gör era supportrar till en tydlig del av kampanjen. Få dem att känna sig delaktiga och låt dem hjälpa till att forma kampanjen.