Konsten att vara ett digitalt företag

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för både företagen och samhället. Hur jobbar företagen för att hänga med i utvecklingen? Vilka utmaningar och hinder finns? Det var några av de frågor som diskuterades under Springtime och Hallvarsson & Halvarssons Almedalsseminarium Survival of the digitalized – digitaliseringens affärsmöjligheter.

I seminariet deltog personer från en rad olika branscher och en av dem var Markus Gustafsson, grundare av Omni. Han berättade om vikten av att mäta beteende och behov för att sedan bygga digitala tjänster utifrån resultat snarare än att gå på magkänsla. Björn Hauber, VD på Mercedez-Benz Sverige, deltog också i samtalet och inom hans bransch har man utgått från ett kundbehov som handlar om tidsbesparing och förenkling av vardagen och utifrån det skapat tjänster som till exempel bilar som själva kommunicerar med serviceverkstaden eller bilar som pratar med varandra för att varna för olika faror.

Dela mera

Att våga öppna upp för nya samarbeten och gå in i varandras kundresor var två andra punkter som panelen ansåg vara vitala för att lyckas med digitaliseringsarbetet. Helene Barnekow, VD på Telia Sverige, berättade att de har jobbat med både start-ups, etablerade företag och offentlig sektor för att skapa nya värdekedjor. Hon berättade till exempel om ett samarbete med Resursbank där man tillsammans byggt en robot vilket öppnade upp för idéer om hur man skulle kunna använda robotar i sin kundtjänst. Denna samarbetstanke kan kopplas till begreppet sharing economy, eller cirkulär ekonomi på svenska, som enligt Markus Gustafsson drivs av digitaliseringen.

– Digitaliseringen driver en ny typ av företag med en helt annan syn på produktutveckling där det är helt naturligt att man bygger plattformar som man delar med andra än det egna företaget. Tanken när vi började bygga Omni var till exempel inte att bygga den för oss själva utan för att dela med andra redaktioner, konstaterade Markus.

Gamla strukturer – en utmaning

Sverige är ett land där infrastrukturen för digitalisering finns på plats, vi använder smartphones och vi är mycket mottagliga för ny teknik. Publiken ställde sig därför frågande till varför det inte görs mer på den digitala fronten. Svaret tycks enligt de flesta i panelen ligga i konservativa strukturer. Johannes Schildt, grundare och VD på Kry, berättade mer om detta.

– Vi driver digitaliseringsutvecklingen inom sjukvården och när vi började var det många som skakade på huvudet och ifrågasatte vår affärsidé. Idag rör det på sig snabbare även om det finns krafter som inte vill att den här förändringen sker, berättade Johannes.

Helene Barnekow menade att kulturförändringar krävs för att bryta dessa gamla strukturer inom etablerade företag och efterfrågade ett utifrån-och-in-perspektiv för att se nya digitala affärsmöjligheter. Björn Hauber menade i stället att konkurrens från mindre företag behövs för att utmana och hota de större och på så vis snabba på förändringsprocessen medan Markus Gustafsson påpekade att man lika gärna kan starta processerna internt i stället för att låta de mindre företagen gå före. Oavsett metod står det klart att företagen behöver hitta lösningar för att möta konsumenternas höga förväntningar på personligt anpassade digitala tjänster.