En nominering som gör oss extra stolta

Sällan har en nominering i en tävling känts så kul som den här gången. Vi har blivit nominerade i tävlingen The Indie Awards i vad de kallar The Local Hero Award. En kategori som uppmärksammar kommunikationsprojekt som syftar till ökad jämställdhet i branscher eller på arbetsplatser.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv bör vara en självklarhet i varje projekt. Tillsammans med vår kund PVF Yrke & Utbildning jobbar vi i kampanjen Strålande utsikter för att få fler att utbilda sig till plåtslagare, en bransch som skriker efter folk och dessutom har alldeles för få kvinnor – bara 2 procent av Sveriges plåtslagare är kvinnor. Bland annat har vi jobbat med att ha en jämn könsfördelning i all kommunikation, vi har diskuterat frågan med gymnasieminister Anna Ekström och vi har haft plåtslagerilektioner för tjejer för att få fler att testa på yrket.

Responsen på projektet har varit väldigt positiv, och det märks att vi har lyckats nå en helt ny målgrupp. ”Jag tycker det är jätteroligt att prova nya saker och hade inte ens tänkt på plåtslageri innan den här lektionen”, var till exempel en elevs kommentar efter en plåtslagerilektion.

Så varför är det här jämställdhet på arbetsmarknaden så viktigt? Det är självklart en komplicerad fråga med många olika perspektiv och svar på. Projektet Strålande utsikterbelyser två viktiga aspekter väldigt väl. Dels är det viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom ojämställda branscher har en mindre rekryteringspool än de som attraherar en bredare målgrupp. Det är självklart också viktigt ur ett arbetstagarperspektiv att alla branscher ska välkomna alla individer och omfamna mångfald. Idag väljer många bort branscher och yrken för att de inte känner att de skulle passa in. Så ska det inte vara, yrke ska man ju välja utifrån vad man är intresserad av.

PVF Yrke & Utbildning gör ett otroligt viktigt arbete med detta som vi är så glada och stolta över att få vara en del av!