Employer Branding är hett!

I veckan talade jag på Webbdagarna här i Stockholm om Employer Branding. Precis som jag skrev i mitt inlägg inför Webbdagarna så har vi på Springtime märkt av en märkbar ökning i efterfrågan av Employer Branding bland våra kunder.

Att rekrytera kostar mycket pengar och det kan vara svårt att hitta personer med rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt mindset. Konkurrensen av medarbetare har också ökat och kommer från andra branscher än tidigare. Lägg dessutom till problematiken med att det mesta i dag går att kopiera: produkter, tjänster och affärsmodeller. Det enda som inte går att kopiera är människorna i organisationen, som då blir en viktig konkurrensfördel. Medarbetare har idag dessutom högre krav på att vara del av en positiv företagskultur eftersom gränsen mellan arbetsliv suddas ut, speciellt viktigt är det för de yngre generationerna.

Tack vare de digitala kanalerna finns det dessutom nya möjligheter att faktiskt påverka bilden av sig själv som arbetsgivare. Vi kan visa upp våra medarbetare, deras kunskap, berätta om och bygga  företagets historia och identitet.

Så ökad konkurrens och ökade krav på arbetsgivare i kombination med att vi har större möjligheter att påverka är säkerligen svaret på varför Employer Branding nu är så hett.

Vilka lyckas bäst och vad gör dem?

Ser man till Universum Globals årliga ranking av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser – det vill säga ranking av de arbetsplatser studenter vill jobba på när de kommer ut i arbetslivet – är det några företag som ligger i topp på många av yrkesinriktningarna. Det är Spotify, Ikea, Google som är mest önskvärda som arbetsgivare, och även Volvo bubblade upp i listorna förra året.

Några gemensamma nämnare för företagen är att de är innovativa, har en stark historia och identitet samt lyfter medarbetare i sin kommunikation.

Så vad kan vi alla då göra?

Det går att lyckas med Employer Branding utan att ha samma pengar eller storlek som nämnda företag. Det går faktiskt att göra rätt mycket utan en stor budget.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ta kontroll över ert rykte genom att ha koll på vad som sägs. Se till att ha omvälrdsbevakning på plats, det finns både betalverktyg och gratisvarianter på marknaden. Och glöm inte att kolla sajter som Glassdoor och Careereye.
  2. Satsa på er interna kultur så att ni kan attrahera och behålla medarbetare. Det är svårt att fake:a i dagens transparenta medielandskap så börja inifrån. Gör ni roliga saker tillsammans kommer det också att ge ett positivt digitalt avtryck, inte enbart ge glada och sammansvetsade medarbetare.
  3. Utnyttja era egna kanaler för att ni kan! Ta möjligheten att sätta bilden av er, ta kontroll över era budskap och varumärke istället för att någon annan ska göra det. Vår mediekonsumtion har dessutom gått från att vara aktivt sökande till passivt – vi får till oss information i våra flöden. Då blir det viktigare att göra bra innehåll i egna kanaler som sprider sig in i målgruppernas flöden.
  4. Gör medarbetarna till digitala ambassadörer eftersom de är en enorm tillgång när det gäller att berätta om vad ni gör, hur ert företag är som arbetsplats, vilka värderingar ni har och vilken roll ni har i samhället. De flesta har en närvaro i de sociala kanalerna idag och kan hjälpa till att sprida och bygga ert varumärke om ni lyckas motivera dem.