Är paneldebatten i Almedalen död?

I morse deltog jag vid ett rundabordssamtal om format för event i Almedalen. Utgångspunkt för diskussionen var att utvecklingen av formaten på arrangemangen i Almedalen i princip stått nästan helt stilla, det är panel, på panel, på panel i kalendariet. Paneldebatter som ofta är ledda av en kändismoderator som styr en diskussion där deltagarna snarare vill få ut sina budskap än att lyssna på de andra.

Är då en paneldebatt det bästa sättet att nå ut, eller kör vi på av gammal vana?

Självklart beror svaret på vad målet med ditt evenemang är. Men det kanske inte skulle skada att vara lite mer kreativ och testa en ny form?

Det var produktionsbolaget FKDV som anordnade frukostseminariet där jag tillsammans med Björn Falkevik, Camilla Eriksson, Martin Palacios och Fredrik Wass deltog. Morgonens samtal var i form av ett rundabordssamtal för att visa på en alternativ form till en paneldebatt.

Vi som deltog hade olika åsikter om för- och nackdelar med paneldebatter, men var eniga om att resultatet av vårt rundabordssamtal blev ett faktiskt samtal där vi lyssnade på vad övriga deltagare hade att säga och fick med oss några nya insikter hem. Kanske något att testa i Almedalen i sommar?

Uppdaterat:
Här skriver Anna Olsson om seminariet.
Robin Danehav sammanfattar seminariet här.
F
redrik Wass har  bloggat på Resumé.